tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Tensip Zaptı Nedir, Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Bu yazımızda tensip zaptı nedir ve tensip zaptı hazırlandı ne demek bunları ele alacağız.

Tensip Zaptı Nedir?

Tensip zaptı, bir davanın açılmasının ardından, mahkeme tarafından, gerçekleştirilecek ilk duruşmaya kadar yapılması gereken işlemlerin ve duruşma gününün belirlenmesi amacıyla hazırlanan bir tutanaktır.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip Zaptı Hazırlandı” ifadesi, bir davanın açılmasının ardından mahkeme hakiminin dava dosyasını incelediği, dava öncesinde yapılması gereken işlemleri belirlediği ve duruşma gününü tespit ettiği anlamına gelir. Bu süreç, dava açılan mahkemenin hakimi tarafından gerçekleştirilir ve tensip zaptı adı verilen bir tutanak hazırlanır. Tensip zaptının hazırlanması, davaya yönelik iş ve işlemlerin tamamlandığını ve duruşma gününün belirlendiğini ifade eder.

Boşanma Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı İfadesi Ne Demek?

Boşanma davasında “Tensip Zaptı Hazırlandı” ifadesi, mahkemenin boşanma davasıyla ilgili ilk incelemesini tamamladığını ve duruşma için gerekli olan bilgileri ve işlemleri tespit ettiğini gösterir. Bu süreçte mahkeme, dava dosyasını inceleyerek, dava öncesinde yapılması gereken işlemleri belirler ve bu işlemlerin kaydedildiği bir tutanak olan tensip zaptını hazırlar.

Tazminat Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

“Tazminat Tensip Zaptı Hazırlandı” ifadesi, tazminat davası kapsamında mahkemenin dava dosyasını incelediğini ve dava süreci için gerekli olan işlemleri, yapılacakları ve duruşma gününü belirleyen bir tutanak olan tensip zaptını hazırladığını gösterir. Tensip zaptı, mahkeme tarafından davanın ön hazırlıklarının yapıldığı ve bu hazırlıkların kayda geçirildiği resmi bir belgedir.

İş Mahkemesi Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

İş Mahkemesi’nde “Tensip Zaptı Hazırlandı” ifadesi, iş hukuku kapsamında açılan bir davanın mahkeme tarafından incelendiğini ve dava süreci için gerekli olan işlemlerin, yapılacakların ve duruşma gününün belirlendiğini gösteren bir tutanak olan tensip zaptının hazırlandığını ifade eder.

İş Mahkemeleri, genellikle basit yargılama usulünün uygulandığı mahkemeler arasında yer alır. Basit yargılama usulü uygulanan davalarda tensip zaptı birkaç günde hazırlanabilir.

Tüketici Mahkemesi Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tüketici Mahkemesi’nde “Tensip Zaptı Hazırlandı” ifadesi, tüketici hukuku kapsamında açılan bir davanın mahkeme tarafından incelendiğini ve dava süreci için gerekli olan işlemlerin, yapılacakların ve duruşma gününün belirlendiğini gösteren bir tutanak olan tensip zaptının hazırlandığını ifade eder.

UYAP veya E-devlet üzerinde “Tensip Zaptı Hazırlandı” ibaresinin görülmesi, davanın açıldığı mahkeme tarafından dosyanın ön hazırlık işlemlerine karar verildiğini ve duruşma gününün belirlendiğini gösterir.

Tensip Zaptının Hazırlanması

Mevcut uyuşmazlığa bakacak mahkeme hakimi tarafından hazırlanan tensip zaptı ile davanın seyri ve muhatapların ilk duruşma gününe değin yapması gereken iş ve işlemler ifade edilir. Hukuk davaları söz konusu olduğunda dava dilekçesini alan mahkeme genellikle birkaç gün süreyle tensip zaptı hazırlar.

Evrakın hazırlanmasını ile beraber mahkemenin iş yükü göz önünde bulundurularak duruşma günü atanır. Ceza davaları söz konusu olduğunda ise tensip zaptı, hukuk davalarına kıyasla bir miktar daha uzun sürer.

İddianamenin kabul edilmesi ve mahkemeye ibraz edilmesi sonrasında hazırlanacak tensip zaptı genellikle 15 – 20 gün süre sonunda tamamlanır. Hazırlanan tensip zaptı da yine 15 – 20 gün içinde muhataplarına tebliğ olunur.

Tensip Zaptı Hangi Davalarda Hazırlanır?

Hukuk davalarının tamamında görüldüğü üzere Aile Mahkemelerinin görev alanındaki davalar için de tensip zaptı hazırlanır ve dava sürecinin seyri belirlenir.

  • Boşanma davaları,
  • Alacak davaları,
  • Tazminat davaları,
  • Miras davaları,

Gibi hukuk mahkemelerinde yürütülen davalarda ilk duruşma öncesi tensip zaptı hazırlanır.

Tensip Zaptı Nasıl Hazırlanır?

Mahkeme hakimi tarafından hazırlanan bu evrak ile duruşma günü verilir ve muhatapların ilk duruşma gününe kadar;

  • Cevap dilekçesi sunma,
  • Delil toplama,
  • Dava dilekçesindeki eksikleri tamamlama,

Şeklinde yerine getirmesi lazım gelen hususlar ifade edilir. İş Mahkemelerinde de durum benzerdir. Davaya bakmakla yetkili iş mahkemesine ibraz edilen dava dilekçesi ile beraber dava hakimi tarafından tensip zaptı düzenlenir.

Basit yargılama usulüne tabi olan İş Mahkemesi davalarında tensip zaptı ile beraber duruşma günü de belirlenir. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde iş mahkemesinin bakmakla görevli olduğu uyuşmazlıklara iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi bakar.

Böyle bir durum söz konusu ise asliye hukuk mahkemesinin, söz konusu davaya iş mahkemesi sıfatıyla baktığını ve tensip zaptını da aynı sıfatla hazırladığını ifade etmelidir. Tensip zaptında söz konusu husus ifade edilmemişse bu durum Yargıtay’da bozma nedenidir.

Ceza Mahkemesinin Hazırladığı Tensip Zaptı

Ceza davaları söz konusu olduğunda, şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin kabul edilmesini takiben tensip zaptı hazırlanır. Hazırlanan evrak ile birlikte duruşma günü atanır ve şikayetçi ve sanığın kendileri ile beraber vekilleri duruşmaya çağırılır. Taraflarca ve ilgili üçüncü kişilerce yapılması gereken işlemler, hazırlanan evrakta ifade edilir.

Davacının hazırlayıp mahkemeye ibraz ettiği dava dilekçesi eksiklik içeriyorsa bu durumda mahkeme hakimi tarafından hazırlanan tensip zaptı ile eksikliğin giderilmesi talep edilir. Tutanakta öngörülen süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi beklenir. Bu hususa bir başka örnek vermek gerekirse; dava dilekçesinin tebliğ edilmesi ile birlikte dava edilen taran için cevap dilekçesinin hazırlanması belirtilir. Tensip tutanağı ile belirtilen bu husus 2 hafta süre ile tamamlanmalıdır. Şayet davalı 2 haftalık süresi içinde tensip zaptında ifade edilen eksikliği gidermez ve cevap dilekçesi hazırlayıp mahkemeye ibraz etmez ise davalı aleyhine netice doğabilir.

Tensip tutanağında süreye bağlı ifade edilen işlemlere dikkat edilmesi önemlidir. Şayet söz konusu işlemler kesin süreli işlemlerse öngörülen süre içinde muhakkak gerekli adımların atılması gerekir. Aksi takdirde kişi, süresi içinde yetirene getirmediği işlemi bir daha yerine getiremez. Tensip tutanağı ile kişi için oldukça mühim bir husus, delil ve sair durumlar ifade edilebilir. Dolayısıyla dava seyrine büyük ölçüde etki eden tensip tutanağı son derece önemlidir.

Sonuç

Tensip zaptı bir bakıma mevcut davaya ilişkin rehberdir. Davanın yürütüleceği mahkeme hakimince hazırlanan tutanak ile birlikte taraflar davaya ilişkin eksikleri ve gidişatı öğrenebilir. Oldukça önemli yükümlülükleri ifade eden tutanak ile ilgili hukuki danışmanlık almak, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına kıymetlidir.