Tensip Zaptı Hazırlandı İfadesinin Anlamı Nedir?

Tensip Zaptı Hazırlandı İfadesinin Anlamı Nedir?

Tensip Zaptı Hazırlandı ne demek

Tensip Zaptı Hazırlandı İfadesi Nedir?

Kişiler çeşitli nedenlerle uyuşmazlık yaşayabilir. Yaşanan uyuşmazlığın yargıya intikal etmesi ile yargı sürecine hakim olmak adına belirli kavramların biliniyor olması önemlidir. Dava dilekçesinin yetkili makama ibraz edilmesi ile birlikte dosyasını takip eden kişilerce karşılaşılan ve anlamı merak edilen ifadelerden birisi “Tensip Zaptı Hazırlandı” ifadesidir. Tensip zaptı yasada net biçimde tanımlanmış bir havram değildir. Bu nedenle, kavrama hakim olunabilmesi adına makalenin dikkatle okunması tavsiye olunur.

Tensip Zaptı Nedir?

Tensip zaptı, uygulamada tensip tutanağı olarak da isimlendirilir. Bu tutanak; mahkeme hakimi tarafından hazırlanır ve davanın açılmasından ilk duruşma sürecine kadar yapılması lazım gelen işlemleri ifade eder. Bir bakıma ön hazırlık sürecini ihtiva eder.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Yargılama süresince, UYAP veya e – devlet sisteminde sıkça karşılaşılan ifadelerden birisi olan tensip zaptı hazırlandı ifadesi ile mevcut dosyanın yetkili mahkemeye ulaştığı ve hakim tarafından tetkik edilerek tarafların yapması gereken işlemlerin bu tutanak ile ifade edildiği belirtilir.

Yazılı yargılama usulüne tabi olan uyuşmazlıklarda, tensip zaptı hazırlandı, duruşma günü verilmedi şeklinde bir ifade ile karşılaşılması da olasıdır. Söz konusu ifade ile tensip zaptını hazırlayan mahkemenin duruşma günü belirlemediği fakat hazırlık işlemlerinin sürdüğü anlaşılır. Tensip zaptı ile belirtilen işlemlerin tamamlanmasına karşın dosya duruşma için yeterli bulunmadığı takdirde duruşma günü tayin edilmemiştir.

Tensip Zaptının Hazırlanması

Mevcut uyuşmazlığa bakacak mahkeme hakimi tarafından hazırlanan tensip zaptı ile davanın seyri ve muhatapların ilk duruşma gününe değin yapması gereken iş ve işlemler ifade edilir. Hukuk davaları söz konusu olduğunda dava dilekçesini alan mahkeme genellikle birkaç gün süreyle tensip zaptı hazırlar.

Evrakın hazırlanmasını ile beraber mahkemenin iş yükü göz önünde bulundurularak duruşma günü atanır. Ceza davaları söz konusu olduğunda ise tensip zaptı, hukuk davalarına kıyasla bir miktar daha uzun sürer.

İddianamenin kabul edilmesi ve mahkemeye ibraz edilmesi sonrasında hazırlanacak tensip zaptı genellikle 15 – 20 gün süre sonunda tamamlanır. Hazırlanan tensip zaptı da yine 15 – 20 gün içinde muhataplarına tebliğ olunur.

Tensip Zaptı Hangi Davalarda Hazırlanır?

Hukuk davalarının tamamında görüldüğü üzere Aile Mahkemelerinin görev alanındaki davalar için de tensip zaptı hazırlanır ve dava sürecinin seyri belirlenir.

  • Boşanma davaları,
  • Alacak davaları,
  • Tazminat davaları,
  • Miras davaları,

Gibi hukuk mahkemelerinde yürütülen davalarda ilk duruşma öncesi tensip zaptı hazırlanır.

Tensip Zaptı Nasıl Hazırlanır?

Mahkeme hakimi tarafından hazırlanan bu evrak ile duruşma günü verilir ve muhatapların ilk duruşma gününe kadar;

  • Cevap dilekçesi sunma,
  • Delil toplama,
  • Dava dilekçesindeki eksikleri tamamlama,

Şeklinde yerine getirmesi lazım gelen hususlar ifade edilir. İş Mahkemelerinde de durum benzerdir. Davaya bakmakla yetkili iş mahkemesine ibraz edilen dava dilekçesi ile beraber dava hakimi tarafından tensip zaptı düzenlenir.

Basit yargılama usulüne tabi olan İş Mahkemesi davalarında tensip zaptı ile beraber duruşma günü de belirlenir. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde iş mahkemesinin bakmakla görevli olduğu uyuşmazlıklara iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi bakar.

Böyle bir durum söz konusu ise asliye hukuk mahkemesinin, söz konusu davaya iş mahkemesi sıfatıyla baktığını ve tensip zaptını da aynı sıfatla hazırladığını ifade etmelidir. Tensip zaptında söz konusu husus ifade edilmemişse bu durum Yargıtay’da bozma nedenidir.

Ceza Mahkemesinin Hazırladığı Tensip Zaptı

Ceza davaları söz konusu olduğunda, şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin kabul edilmesini takiben tensip zaptı hazırlanır. Hazırlanan evrak ile birlikte duruşma günü atanır ve şikayetçi ve sanığın kendileri ile beraber vekilleri duruşmaya çağırılır. Taraflarca ve ilgili üçüncü kişilerce yapılması gereken işlemler, hazırlanan evrakta ifade edilir.

Davacının hazırlayıp mahkemeye ibraz ettiği dava dilekçesi eksiklik içeriyorsa bu durumda mahkeme hakimi tarafından hazırlanan tensip zaptı ile eksikliğin giderilmesi talep edilir. Tutanakta öngörülen süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi beklenir. Bu hususa bir başka örnek vermek gerekirse; dava dilekçesinin tebliğ edilmesi ile birlikte dava edilen taran için cevap dilekçesinin hazırlanması belirtilir. Tensip tutanağı ile belirtilen bu husus 2 hafta süre ile tamamlanmalıdır. Şayet davalı 2 haftalık süresi içinde tensip zaptında ifade edilen eksikliği gidermez ve cevap dilekçesi hazırlayıp mahkemeye ibraz etmez ise davalı aleyhine netice doğabilir.

Tensip tutanağında süreye bağlı ifade edilen işlemlere dikkat edilmesi önemlidir. Şayet söz konusu işlemler kesin süreli işlemlerse öngörülen süre içinde muhakkak gerekli adımların atılması gerekir. Aksi takdirde kişi, süresi içinde yetirene getirmediği işlemi bir daha yerine getiremez. Tensip tutanağı ile kişi için oldukça mühim bir husus, delil ve sair durumlar ifade edilebilir. Dolayısıyla dava seyrine büyük ölçüde etki eden tensip tutanağı son derece önemlidir.

Sonuç

Tensip zaptı bir bakıma mevcut davaya ilişkin rehberdir. Davanın yürütüleceği mahkeme hakimince hazırlanan tutanak ile birlikte taraflar davaya ilişkin eksikleri ve gidişatı öğrenebilir. Oldukça önemli yükümlülükleri ifade eden tutanak ile ilgili hukuki danışmanlık almak, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına kıymetlidir.