tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Telif Hakkı İhlali İhtarname Örneği 2024

Telif hakları kanunlarca eser olarak kabul edilen bir ürünün sahibine veya tasarruf hakkı bulunan bağlantılı kişilere/kurumlara verilmektedir. Bir eser üzerinde tasarruf yetkisi olmamasına rağmen hak sahiplerinden izinsiz olarak bu yetkiyi kullanmaya çalışanlar telif hakkı ihlali yapmış olurlar. Telif hakkı ihlali ihtarname örneği ile öncelikle bu kişiler uyarılmaktadır.

Telif Hakkı İhlali İhtarname Örneği

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                : Av. Damla İbuk

İHTAR EDİLEN                  :             

KONU                                   : Türk Patent Enstitüsü nezdinde ………. tarihinde tescillenmiş olan müvekkil firmama ait 2024/122505 başvuru numaralı …….. ibareli markanın, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince ihtar edilen tarafından kullanımımın sona erdirilmesini havi ihtarnamedir.                         

AÇIKLAMALAR                :  

Müvekkil şirket Gebze Org. San. Bölgesinde …………  üretmekte olup Türkiye geneli bazında çalışan bir firmadır. Müvekkil firmanın üretmiş olduğu endüstriyel boya ……… ismiyle tescil edilmiştir. (EK-1) ihtar edilen firma müvekkil firmaya ait olan ……… ismini ve logosunu sosyal medya hesaplarında müvekkil firmaya ait görsel paylaşımları yapmaktadır ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullandığı araçlarında tıpkı ……… ürünün sahibiymiş gibi ……… stickerları kullanmaktadır. Müvekkil firmaya ait olan bayilik verme hakkı il bazında sınırlı olmakla birlikte özel şartlar taşımaktadır.

İhtar edilen firma tarafından yapılan ihlalin bir hafta içerisinde durdurulması aksi halde doğmuş ve doğacak bilcümle talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydı ile önemle ihbar ve ihtar ederiz. Aksi durumda haklarımızı yetkili Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi’nde aramaktan kaçınmayacağımızı ve konu ceza hukukunu ilgilendirdiği ve hapis cezasını gerektirdiği için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı önemle belirtiriz. Tarih: 

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. Damla İbuk

Telif Hakkı İhlali İhtarname Örneği Nedir?

Telif hakkının ihlaline yönelik ihtarname örneği Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu alanında tecrübeli avukatlar tarafından hazırlanmalıdır. İnternet üzerinden birçok örnek sunulabilse de telif haklarında kapsam oldukça geniştir ve sürecin hukuka en uygun biçimde sürdürülmesi hak sahiplerinin lehine olacaktır.

Kanunlara göre dijital ortam da dahil görüntü, ses veya işaret nakline yarayan kanallarla söz konusu eser içeriğinin 3 gün içinde kaldırılmasına dair olarak ihtarname gönderilir. İhlalin konusu olan eser veya eserler ihtarnameden sonra 3 gün içinde kaldırılmazsa Cumhuriyet Savcısına başvuru yapılmaktadır.

Cumhuriyet Savcısı ihlalin devamı halinde içerik sağlayıcıya verilen hizmeti durdurur. İhlal durdurulmazsa bu bir suç teşkil etmektedir.

Telif Hakkı İhlali İhtarnamesi Özellikleri Nelerdir?

Telif hakkı ihlali için ihtarname belgesi bir internet sitesinde telif hakkı ile koruma altına alınan herhangi bir içerik için gönderilebilmektedir. Bu içeriğin hak sahiplerinin izni olmadan yayınlandığının tespit edilmesi halinde ihtarname gönderilir.

İhtarname site yetkililerine gönderilir. Haksız içeriğin 3 gün içinde kaldırılmasına dair bir uyarıdır. Eser sahipleri, eser üzerinde tasarruf hakkı bulunanlar ve yetkili temsilciler bu ihtarnameyi çekebilirler.

Telif hakkı ihtarnamesi uyar-kaldır sistemine dahildir. Bu yöntemi kullanacak olanlar öncelikle ihlale konu olan eserlerin listesini çıkarmalıdırlar. Eser ile ilgili olarak hak sahipliğini ve yetkilerini kanıtlayan belgeler de temin edilmelidir.

Telif Hakkı İhtarnamesinde Yer Alması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Telif hakkı ihlali ihtarname örneği için farklı taslaklar hazırlanabilirler. Genel olarak bir ihtarname örneğinde yer alması gereken unsurlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Eser sahibin ya da yayınevindeki yetkilinin ismi, soyadı, e-posta adresi
  • Eserin türü, ismi vb. temel kimlik bilgileri
  • İhlalin gerçekleşmiş olduğu internet sitesinin URL linki, ihlalin türü, ihlalin nasıl yapıldığı ve telif hakkı ihlalinin yasal gerekçesi
  • İhlalin yapıldığı sitedeki yetkilinin iletişim bilgileri
  • Beyan yer almalıdır

Bir ihtarname beyanında söz konusu içeriğin telif hakkı sahiplerinden izinsiz olarak yayınlandığı belirtilmelidir. İhtarnamede yer alan tüm bilgilerin doğruluğuna dair beyan verilmelidir. İhtarnameyi yazan kişinin eser sahibi veya yetkili temsilci vb. olduğu açıklanmalıdır.

İhtarnamede telif hakkının ihlaline konu olan eserlerin hepsinin listesi yapılmalı ve söz konusu belgede gösterilmelidir. Her eserin ayrı ayrı URL linki verilmelidir.

Telif Hakkının İhlaline Yönelik İhtarname Nasıl Gönderilir?

Telif hakkının ihlaline yönelik hazırlanacak ihtarname 3 şekilde gönderilebilmektedir. İlk olarak ihtarnamenin bilgisayar çıktısını alıp, ihlali yapan site yetkilisinin noter kanalıyla posta adresine yollayabilirsiniz.

İhtarnameyi yayınevi çekiyorsa, yayınevinin kurumsal e-posta adresi kullanılabilir. Site yetkilisinin e-posta adresine ihtarname kurumsal e-mail adresinden yollanır. Ayrıca bu durum daha sonrası için kanıt da teşkil edecektir.

Son olarak telif hakkının ihlal edildiği sitenin iletişim kanalına ihtarname gönderilebilmektedir.

İhtarnamede eser üzerinde hak sahibi olunduğuna dair belgeler mutlaka olmalıdır. Bundaki amaç site sahibinin söz konusu eser ile ilgili ihtarnameyi hak sahibinin gönderdiğini görmesidir. Eğer usulüne uygun biçimde ihtarname yollanmazsa daha sonraki yasal süreçlerde site sahibi haksız yere erişim yasağı uygulandığına dair şikayette bulunabilir.

Telif hakkı ihlali ihtarname örneği için Okyanus Hukuk bürosu avukatlarından danışmanlık desteği ve avukatlık hizmeti almanız mümkündür. Telif haklarında uzun yıllardır tecrübe kazanmış avukatlarımız sizlere yardımcı olacaktır.

Related Posts

Yanıt Bırak