Sosyal Medya Ve İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanunları, gelişen ve değişen durumlara karşı güncellenmektedir. Bu noktada akla gelen ilk fiillerden birisi ise sosyal medya ve internet yoluyla hakaret suçu olarak tanımlanır. Birçok kişi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, yazılı olarak veya görselle hakaret suçunu internet üzerinden işler. Hatta bunun suç olduğunu bile bilmeyen kişilerin sayısı çok fazladır. Fakat, Türk Ceza Kanunları, bunu bir uç olarak kabul etmiştir.

İnternet ve Sosyal Medyadan Hakaret Nasıl Olur?

 • Hakaretin gerçekleştiği birçok değişik platform vardır.
 • Herhangi bir web sayfası üzerinden yazılmış olan yorumlar ve iletiler buna bir örnektir.
 • Bunun yanı sıra Facebook, Instagram veya Twitter da bu kapsamda kullanılabilir. Böylelikle hakaret suçu ortaya çıkar.
 • Paylaşılan bir yazı, gönderilen özel mesaj, yapılmış olan bir yorum, hakaret içerebilir. Böylelikle mevcut durum artık bir suç haline gelmiştir.

Kanunda Bu Konudan Nasıl Bahsedilmiştir?

 • Hakaret suçu, kişinin olmadığı bir ortam içerisinde işlenebilir. Yani gıyabında durumu söz konusudur.
 • Huzurda hakaret ise yüze karşı işlenir.
 • Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen hakaretlerin ceza içermesine gerekçe olarak gösterilen maddede ise yazılı, görsel ve basın yoluyla ifadesi açık bir biçimde karşımıza çıkıyor.

Delil Toplama Süreci Nasıldır?

 • Delil toplama sürecinde birden fazla öğe bulunabilir.
 • Özel mesaj göndererek yapılan hakaretlerde, yazılı ifadenin belirtilmesi gerekir.
 • Bu kapsamdan iletinin görüntüsü büyük öneme sahiptir.
 • Aynı şekilde hakaret içeren yorumların da ispatı ve sunulması gerekir.
 • Bazı durumlarda ise hakareti gerçekleştiren şahıs, bunu gerçek ismiyle değil de oluşturmuş olduğu sahte profil üzerinden yapılabilir.
 • Böyle bir durum söz konusu olduğundan uzmanlık alanı sosyal medya olan kolluk kuvvetleri devreye girer.
 • Hakaret içeren paylaşım üzerinden ilk olarak IP ortaya çıkarılır.
 • Bunun sonrasında adres belirlenir ve süreç işletilir.

Şikayet Nasıl Yapılır?

Sosyal medya ve internet yoluyla hakaret suçu gibi durumlarda aslında iki değişik şikayet süreci söz konusudur;

 • Sosyal medya hakaretini, hukuk üzerinden yargıya taşıyabilirsiniz. Harekete geçerek şikayette bulunmak ve bu kapsamda bir dilekçe doldurmak yapılacak olan ilk şeydir. Savcılığın, bir şikayet olmadan soruşturma açmadığını söylemek gerekiyor. Bunun sonrasında mahkeme görülür ve ona göre bir ceza verilir. Ya da cezaya yer olmadığına kanaat getirilir. 6 ay içerisinde sürecin başlatılması esastır.
 • Hakaretin fiili olarak gerçekleştirilmiş olduğu sosyal medya sayfalarının tümünde, böyle durumlarda kullanılabilecek bir şikayet mekanizması vardır. Bunu tercih edebilirsiniz. Ancak bunun genellikle geçici bir çözüm olduğunu ifade etmek gerekiyor. Çünkü yaptırım sadece hesap iptaliyle sınırlıdır. Ya da o şahıs engellenir. Sıfırdan oluşturulacak yeni bir hesap ile hakaretlerin sürmesi gibi bir ihtimal her zaman vardır.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası Ne Kadar?

Sosyal medya ve internet yoluyla hakaret suçu cezası değişir. Bunun öncesinde, mevcut suçun mutlaka şikayet şeklinde bildirilmesi gerektiğini söylemek gerekiyor. Yani savcılık tek başına bir soruşturma açmaz. Hukuk kurallarımıza göre tanınmış bir hak olan uzlaşma, hakaret suçlarında geçerlidir. Taraflar bu noktada bir uzlaşıya varabilirler.

Hakaret suçlarında yetkili olan mahkeme asliye cezadır. Eğer şikayet yoksa yargı süreci de başlamaz. Belli bir zamanaşımı vardır ve birçok davada olduğu gibi 6 ay olarak ifade edilmiştir. Bunun sonrasında 2 ay ile 2 sene arasında değişen hapis cezaları vardır. Adli para cezası gibi bir hüküm ortaya çıkabilir. Nitelikli hakaret suçlarında alt sınır çok daha yüksek tutulmuştur ve 1 sene şeklindedir.