Miras Davaları

Miras Avukatı Nedir?

Miras avukatı; miras hukuku alanında olan her türden hukuki işlemlerin yürütülmesini ve çözülmesini sağlayan hukuk insanıdır. Miras avukatı olabilmek için hukukçu daha ziyade miras hukuku kapsamına giren davalara bakmalıdır ve bu alanda kendini mümkün olduğunca geliştirmelidir. Okulda öğrendiği teorik bilgisine iş hayatında deneyimlediği pratik bilgileri de katmalıdır.

Miras kavramı, kişinin vefatından sonra tüm mal varlığının mevcut mirasçılarına geçmesi demektir. Bu noktada mirasın intikalinde kişinin sahip olduğu tüm mal varlığı ve mevcut borçları da mirasçılara geçer. Miras hukuku da ölen kişinin mirasının nasıl şartlarda mirasçılarına geçeceğiyle alakalıdır.

Miras Avukatı Olarak Dava ve Danışmanlık Hizmetleri

Bir miras avukatının ilgilendiği davalar ve danışmanlık hizmetleri mevcut duruma göre çeşitlilik gösterebilir. En sık danışılan ve davası görülen miras davaları ve danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Tenkis davaları
 • Mal kaçırma davaları
 • Veraset ilamı alım işlemleri
 • Tereke tespiti
 • Tereke yönetimi davaları
 • Mirasın reddine dair davalar
 • Miras ortaklığına dair açılan davalar
 • Miras feragat sözleşmesi
 • Miras sözleşmesi
 • Vasiyetname işlemleri
 • Miras şirketinin yönetimi

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras avukatı, miras hukukuna dair oldukça fazla sayıda davaya bakmaktadır. Bu davalar:

Olarak sayılabilir. Miras davası avukatı bu davaların yanında bunlara ek olarak vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetname iptali, mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması, ölene dek bakma sözleşmesi düzenlenmesi ve hazırlanması gibi pek çok işlemi ve hukuki dava takibini de yapar.

 

Miras Avukatı ve Mirasta Mal Paylaşımı

Pek çok insanın kafasında mirasta mal paylaşımı konusu soru işaretidir. Mirasta mal paylaşımı işlemi miras bırakan kişinin ölmeden önce vasiyetname bırakıp bırakmadığı konusuyla sıkı bir ilişki içerisindedir. Eğer vasi tarafından yasal şartlar altında düzenlenmiş bir vasiyetname söz konusu ise miras paylaşımı bırakılan bu vasiyetname üzerinden yapılır. Fakat bu noktada saklı paylara uygun bir paylaşım yapılması durumu elzemdir. Miras bırakan kişi ölümünden evvel bir vasiyetname düzenlememişse mevcut mirasın dörtte biri sağ olan eşine, dörtte üçü de çocuklarına paylaştırılır.

Miras paylaşımı noktasında mirasçılar arasında anlaşmazlık durumu ortaya çıktığında ise miras avukatı gereksinimini duyulur. Miras davalarına bakan avukatlar yukarıda bahsi geçen şekilde oluşan anlaşmazlıklar oluştuğunda evvela uyuşmazlığın mahkemeye taşınmasından önce nasıl çözülebileceğinin cevabını arar.

Miras Sözleşmeleri ve Miras Avukatı

Miras sözleşmeleri, mirasın paylaşımından ötürü doğan pek çok anlaşmazlığı kapsar. Bahsi geçen bu sözleşmeler mirastan feragat, miras taksim, mirasçılıktan çıkarma sözleşmesi şeklinde ifade edilebilir.

Mirastan feragat sözleşmesi mirasçının miras bırakan kişinin vefatından sonra mirasçının kendisine intikal edecek olan mirastan ya tamamen ya da kısmen vazgeçme durumudur.

Miras taksim sözleşmesi; mirasçılar arasında paylaşılan oranların oluşturulması ve fiilen alınması olarak ifade edilebilir. Miras taksim sözleşmesi mevcut miras üzerinde ortak mülkiyet olarak hak sahibi olan mirasçıların tasarruf yetkisini kullanmaları sebebiyle düzenlenirler.

Mirasçılıktan çıkarma sözleşmesi ile mirastan çıkartılan kişi artık miras hakkında söz sahibi olamaz ve pay alamaz yahut tenkis davası açma hakkına sahip olamaz.

Miras Avukatı Ücretleri

Miras avukatı ücretleri miras davalarının ve mevcut yapılan sözleşmelerin varlığına göre değişiklik gösterebilir. Yani her miras davasında bir miras avukatı ücreti bir olmaz. Dava öncesinde ve daha sırasında davanın uzunluğu, yapılan işlemler, danışılan farklı durumlar dava ücretinin belirlenmesinde etkin rol oynadığı bilinir.