Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçu (TCK 228)

Bu yazımızda sizlere kumara oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, cezası, şikayet süresi, zamanaşımı ve diğer detaylar hakkında bilgi verdik.

Kumar Oynatma Suçu Nedir?

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçu

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu diğer bir ifadeyle kumar oynatma suçu; kazanç sağlamak için kar ve zararın şansla olduğu oyunların oynanması için “yer ve imkan sağlama” veya internet üzerinden oyun oynatılmasıdır.

Bu suç Türk Ceza Kanunu’nun 228.maddesinde düzenlenmiştir.

Kumar oynanması için yer sağlama suçu kumar oyunlarının oynanması için fiziksel yer temin etme suçudur. Örneği bir kıraathanenin arka tarafında 3-4 masa konularak kumar oynanmasını sağlanması bu suçun oluşmasını sağlar.

Kumar oynanması için imkan sağlama suçu en az iki kişinin birbirleri ile ya da tek bir kişinin kumar oynatan kişi ile bağlantı kurup kumar oynanmasına imkan tanımasıdır.

İnternet vasıtası ile insanların online oyun oymasına izin veren siteler kurmak, kumar oynanması için imkan sağlama suçuna örnek olarak gösterilebilir.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunun Unsurları

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçu, TCK m.228’de “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde tanzim edilmiştir. Kumar oynatma suçunun ortaya çıkması için şu unsurların/şartların bir arada gerçekleşmesi gerekir:

  • Oyunun kazanç elde etmek amacıyla oynanması gerekir.
  • Oynanan oyunda kâr ve zararın şansa bağlı olması gerekir.

Kumar oynatmak ceza kanununda suç olarak tanzim edilmişse de, “kumar oynamak” suç değildir. Kumar oynayan sahış, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu‘nun 34. maddesi gereği idari para cezasına çarptırılır.

Sanal kumar olarak da adlandırılan, online sistemler kullanılarak sanal kumar siteleri açmak ya da mobil uygulamalar geliştirme yoluyla kumar oynatarak suçun işlenmesi, klasik kumara göre daha ağır cezalara neden olur.

Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçunun Cezası

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezası aşağıdaki gibi tanzim edilmiştir.

  • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere” adlî para cezası ile cezalandırılır. (TCK m.228/1).
  • Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. (TCK m.228/2).
  • Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (TCK m.228/3). Örneğin, internetten online bahis siteleri üzerinden kumar oynatan kişiler bu madde fıkrasına göre cezalandırılır.
  • Suçun bir örgütlü şekilde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (TCK m.228/4).
  • Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (TCK m.228/5).
  • Ceza Kanununun tatbik edilmesinde kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. (TCK m.228/6)

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

Adli Para Cezasına Çevirme

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu sebebiyle hükmedilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilemez. Bunun nedeni hapis cezası ile adli para cezası yaptırımının birlikte düzenlenmiş olmasıdır. Yani hakim hem hapis cezasına aynı anda para cezasına hükmeder.

Suçta Erteleme

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu için hükmedilen hapis cezası hakkında erteleme hükümlerinin uygulanabilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu sebebiyle hükmedilen hapis ya da adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilebilir.

Suçun Şikayet Süresi

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, şikayete tabi suçlar arasında değildir. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Suç, savcılık tarafından resen soruşturulmalıdır. Şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresi boyunca kullanılabilir.

Zamanaşımı ve Uzlaşma

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu yargılamalarında dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, uzlaşmaya tabi suçlar arasında yer almaz.

Görevli Mahkeme

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.