İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer

İcra dosyası nasıl kapanır veya icra dosyası ne zaman düşer gibi sorular kuşkusuz ki bir çok borçlu veya alacaklının araştırma konusu yaptığı durumlardandır. İcra dosyasının düşmesi veya icra dosyasının kapanması takip türlerine veya alacağın türüne göre kısmen de olsa değişiklik göstermektedir. Bu nedenle icra dosyası ne zaman düşer sorularına ayrı başlıklar altında cevap vermek daha yerinde olacaktır. Diğer hukuki işlemler ile birlikte özellikle icra takiplerinde süreler oldukça önemlidir. Bu nedenle dosyasının kapanması veya icra dosyasının düşmesi konusu da icra avukatından destek alınması oldukça önemlidir.

İcra Dosyasının İşlemden Kaldırılması

Her ne kadar icra takibinin düşmesi ile aynı soruçları doğurmasa da icra dosyasının işlemden kaldırılması ile icra dosyasının düşmesi sıklıkla birbirlerine karıştırılmaktadır. İcra dosyasının açılmasından veya son işlem tarihinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir işlemi yapılmaması durumunda icra dosyası işlemden kaldırılmaktadır. Ancak bu şekilde kapanan icra dosyası nedeniyle borçlunun borçtan kurtulduğunu söylemek mümkün değildir. Alacaklının tekrar gerekli harç ve masrafları icra veznesine yatırması halinde kapatılan icra dosyası yeniden kaldığı yerden devam edebilmektedir. Bu nedenle icra dosyasının işlemden kaldırılması ile icra dosyasının düşmesi durumu birbirlerinden farklıdır.

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılabilir Mi?

İcra dosyaları günümüzde sıklıkla yukarıda belirtildiği gibi icra dosyasının işlemden kaldırılması şeklide kapatılmaktadır. Bu nedenle alacaklının icra dosyası zamanaşımı süresi içerisinde (10 Yıl) tekrar takip harç ve masraflarını yatırması halinde kapanan icra dosyası tekrar açılabilir. Bu nedenle icra takiplerinde bu sürelere dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibinde Zamanaşımı Süresi

İcra takibinde zamanaşımı süreleri bakımından genel olarak borçlar hukukunda geçerli olan kurallar geçerlidir. Genel olarak borçların zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen icra dosyasının işlemden kaldırılması durumunda alacaklının 10 yıl içerisinde yeniden icra dosyasının açılması için girişimde bulunmaması halinde icra takibi zamanaşımı süreleri geçerli olabilmektedir. Ancak belirtilen süreler içerisinde takibin yenilenmesi talebinde bulunulması halinde belirtilen 10 yıllık zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlamaktadır.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer

Yukarıda verilen bilgiler ışığında icra dosyası ne zaman düşer sorusuna 10 yıl olarak cevap vermek mümkün ise de; Takipsizlik nedeniyle kapanan icra dosyalarının 10 yıllık süre içerisinde yeniden işleme alınması halinde icra doyasının düşmesinden bahsedilmesi mümkün değildir. Ayrıca haciz olunan taşınmazların 1 yıllık süre içesinde satışının gerçekleşememesi halinde; Ve haciz olunan araçların 6 aylık süre içerisinde satışı yapılamaması halinde söz konusu taşınır ve taşınazlar üzerindeki hacizlerin düşmesi mümkündür.

İcra Dosyası Kaç Yılda Düşer?

İcra dosyasının düşmesi genel olarak borçlunun borcundan kurtulmasını olanak sağlamaktadır. Bu nedenle alacaklı yukarıda belirtilen icra takibi zamanaşımı süreleri içerisinde gerekli işlemleri yaptırması halinde icra dosyasının düşmesi oldukça zordur. Ancak daha önce de belirtildiği gibi icra dosyasının işlemden kaldırılması veya icra dosyası takipsizlik gibi nedenlerden ötürü kapanmasından sonra 10 yıllık süre içerisinde tekrar takip talebi yenilenmemesi halinde icra dosyası düşebilmektedir. Bu nedenle icra dosyası kaç yılda düşer sorularına genel olarak 10 yıl şeklinde cevap vermek mümkündür.