tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Avukatı Nedir?

Gayrimenkul avukatı hem idari hem de yargı alanında müvekkilini savunma işlevini gerçekleştiren hukuk insanıdır. Ülkemizde avukatlık mesleği yapmanın yol göstericiliğinde uyum sağlamaktadır. Avukat, her türlü davayı takip eder. Hukukta pek çok alan olduğu gibi avukatlık mesleğinde de pek çok dal vardır. Son zamanlarda oldukça rövanşta olan gayrimenkul avukatı, kişilerin yahut kurumların mevcut mal varlığı ile ilgili hukuksal süreçlerde kişileri temsil eder. Bahsi geçen durumlarda oluşan yargısal süreçlerin takibi, savunma işlemi gibi durumları avukat yönetir ve idare eder.

Gayrimenkul Avukatı Ne İş Yapar?

 • Gayrimenkul avukatı oluşan ihtilaf durumlarında dava açma, mevcut dava sürecinin işlemi ve satışın gerçekleştirilmesi alanlarında rol oynar. Tapu devrinde oluşabilen haksız durumlarda devreye giren bu avukatlar; tapunun iptali, tescil gibi davalarla müvekkilini en iyi şekilde savunur.
 • Alım ve satım durumlarında hukuki desteği sağlayan avukatlar; ipotek kurulması ve kaldırılması, paraya çevirme işlemlerini bizatihi takip eder ve gerçekleştirir.
 • Kiracı tahliyesi, icra durumları, kiracı sözleşmesinin iptal edilmesi ve işleme alınması için avukatlar devreye girer. Aynı zamanda yabancılara mal/mülk edinme konusunda da yardım eder.
 • Haksız satış, miras bölünmesi, vasiyet işlemleri için çalışan meslek grubu, satış vaadi sözleşmesi için de rol üstlenir.
 • Avukat yardımı ile gayrimenkul hususunu kapsayan her türlü hukuki durum, en doğru yoldan ve belirli bir süreç içerisinde yoluna koyulur.
 • Alanında uzman olan avukatlar belirli bir ücret karşılığında işlem yapar ya da dava kazancında pay alarak da çalışır.

Gayrimenkul Avukatı Hangi Konularda Hizmet Verir?

Gayrimenkul avukatı taşınmaz mal varlıklarla alakalı olarak; arsa, tarla, bina ve diğer taşınmazlar üzerine bakılan davalar; tapu ve tescil davaları başta olmak üzere, istihkak alanındaki davaları, kamulaştırma alanındaki davaları, kira tespiti ve tescil alanındaki davaları gibi davaları kapsar. Taşınmaz mülklere ait dava türleri taraflar arasındaki özel durumların oluştuğu davalardır bu sebeple farklı hukuk türleri aracılığıyla görülen dava alanları arasındadır. Miras ile alakalı düzenlemeler, aile kapsamı hukuku kapsamında değerlendiren davalar gibi değişik yasalar aracılığıyla da değerlendirilmesi lazım gelir. Bu sebeple gayrimenkul davaları hukuk büroları ile çalışılmalıdır.

Gayrimenkul Avukatı Yürütülen Davalar

 • Tapu Davaları: tapu tescili ve tapu iptali gibi dava türleriyle ilgilenen ve bu noktadaki hukuka aykırı düzenlenmiş sorunları düzeltmek ve mevcut mağduriyeti gidermek için açılan dava türleridir.
 • İstihkak Davaları: herhangi bir taşınmaz mal varlığı haksız işgal eden kişilere açılan davalardır. Bu davalar kira ya da tahliye davalarıyla karıştırılmamalıdır. İstihkak davası daha geniş bir türdür.
 • Kamulaştırma Davaları: kamu faydası gözetilerek, özel mülklere devlet ya da kamu kuruluşları kişilerin mevcut olarak sahip olduğu özel mülklere, mevcut mülkün tutarı kadar ödeme yaparak kamulaştırılır.
 • Kira Davaları: sıkça açılan gayrimenkul davalarından biridir. Mal sahibi ya da kiracı kira davası açabilir.

Gayrimenkul Avukatı Hangi Sözleşmeleri Hazırlar ve İnceler?

Gayrimenkul avukatı pek çok gayrimenkul sözleşmesi hazırlanması, incelenmesi ve sürdürülmesi konusunda müvekkiline hizmet sunar. Bahsi geçen bu sözleşmeler:

 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • İşyeri Kira Sözleşmeleri
 • Tahliye Taahhütnamesi
 • Konut Kira Sözleşmesi
 • Alt Yüklenici Sözleşmesi
 • Mimari Proje Sözleşmesi
 • İnşaat Sözleşmesi

Şeklinde listelenebilir.

Gayrimenkul Avukatı Ücretleri

Bahsi geçen avukatlık ücretleri, mevcut olan davanın seyrine, boyutuna, sözleşme sıklığına, süresine göre farklılık arz eder. Her dava için ücret aynı olmaz. Bunun için en sağlıklı bilgiye Okyanus Hukuk Bürosuna danışarak edinebilirsiniz.