Fuhuş Suçu, Şartları, Türleri Ve Cezası Nedir?

Fuhuş Suçu, Şartları, Türleri Ve Cezası Nedir?

Fuhuş Suçu, Şartları, Türleri Ve Cezası Nedir

Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş olarak adlandırılan davranış para karşılığında yapılan ve bireyin başka bir bireyle cinsel ilişkiye girmesiyle neticelenen eylemdir. Bu davranış Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak kabul edilir. Kanun fuhuş suçu işlendiğinde bu durumu toplumun ar ve haya duygusuna zarar veren bir davranış olarak değerlendirmektedir.

Toplum bir arada yaşayan bireylerden meydana gelir. İnsanların toplum içinde bir araya gelmeleri kişi ve kurumların irtibat halinde olmalarını gerekli kılar. İnsanlar arasında var olan bu etkileşimin doğal bir sonucu olarak da zaman zaman uyuşmazlıklar ya da problemler yaşanabilir.

Fuhuş suçu Genel Ahlaka Karşı İşlenen Suçlar içerisinde yer alır ve TCK 227’de düzenlenir. Toplumsal yaşamın düzenlenmesi için gerekli kurallar hukuk bilimi tarafından düzenlenirken bu kaideleri kanun koyucu hazırlar. Toplumsal yaşamda karşılaşılabilen suçlar arasında fuhuş suçu da yer alır.

Fuhuş suçu cezası hapis ya da para cezası olarak verilir. Türk Ceza Kanunu toplumsal yaşamda karşılaşılan ve suç olarak kabul edilen davranışlar karşısında uygulanacak yaptırımları belirler.

Fuhuş Suçunun Türleri Nelerdir?

Para karşılığında kişinin başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesi fuhuş olarak kabul edilirken bu suçun çeşitli biçimlerde işlenmesi söz konusu olur. Fuhuş suçunun türleri nelerdir Araştırıldığında ise şu başlıklarla karşılaşılır.

TCK 227/2

  • Fuhşa teşvik etme
  • Fuhşu kolaylaştırma
  • Fuhşa aracılık etme
  • Fuhşa yer temin etme
  • Yetişkinlerin mağdur olduğu fuhuş suçu

TCK 227/1

  • Çocuğun fuhşu
  • 18 Yaşından küçüklerin mağdur olduğu fuhuş suçu

TCK 227/4

  • Cebir veya tehditle fuhşa sevk veya fuhuş yapmayı sağlama

Yetişkinlerde Fuhuş Suçu

Fuhuş suçu çeşitli biçimlerde işenebilen bir suç olurken yetişkinlerde ya da çocuklarda da bu suç görülebilmektedir. Yetişkinlerde fuhuş suçu söz konusu olduğunda bu suçun bir kez dahi olsa işlenmiş olması suçun gerçekleşmiş olması demektir.

Fuhuş suçu ile ilgili olarak işlenme biçimleri söz konusu olduğunda fuhşa teşvik etmek, fuhşu kolaylaştırmak, fuhşa aracılık etme, fuhşa yer temininden söz edilmiş demektir. Fuhşa teşvik suçu işlendiğinde kişinin fuhuş yapmaya niyeti olmamasına rağmen onda bir irade oluşturma eylemi bu suçla adlandırılır.

Fuhuş yapılmasını kolaylaştırmak ve bunun için imkân yaratmak da Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak kabul edilmektedir. Fuhuş için aracılık eden kişiler de kanunlar karşısında suç işlemiş muamelesi görür.

Mağdur ile cinsi münasebette bulunacak olan kişinin bir araya getirilmesi için mekân temin edilmesi de fuhuş için yer temin etme suçu olarak adlandırılır.

Fuhuş Suçu Cezası 2021

Yetişkinler için fuhuş suçuna ait olarak belirlenen cezalar da birbirinden farklıdır. Basit fuhuş suçu olarak adlandırılan suç tanımında bir kişiyi fuhşa teşvik eden kişilerin 2-4 yıl aralığında hapis ve adli para cezasına çarptırıldığı görülür.

Fuhuş suçu cezaları suçun işlenişine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Fuhuş suçuna itiraz edileceği zaman da hukuki yollara başvurmak gerekir.

Bu suç işlenirken cebir ve tehdit unsurları kullanıldığında ve bir kimsenin çaresizliğinden yararlanılarak fuhşa teşvik edildiğinde verilecek cezanın yarısından iki katına kadar arttırılması söz konusu olur. Dava açılacağı zaman fuhuş suçu zamanaşımı süreleri bulunur.

Fuhuş suçu işlenirken akraba ya da kişinin yakın ilişki içerisinde olduğu çevresinden biri tarafından işlenirse cezanın yarı oranında artırıldığı görülmektedir. Ayrıca suç örgütlü bir biçimde işlendiğinde de verilecek cezaların yarı oranda artırılması söz konusu olacaktır.

Fuhuş suçu 18 yaşından küçük birine karşı işlendiğinde bunu teşvik eden veya fuhşu kolaylaştıran, aracılık edenlere 4-10 yıl aralığında hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da verilmektedir. Çocuğa karşı işlenecek fuhuş suçlarında cebir ve tehdit unsuru kullanıldığında da verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması gündeme gelir.

Çocuğa karşı fuhuş suçu akraba ya da yakın ilişki içerisinde olduğu herhangi bir kişi tarafından işlendiğinde verilecek cezanın yarı oranda artırılması gerekir. Çocuğa karşı örgütlü olarak işlenen fuhuş suçu için ise verilen ceza yine yarı oranında artırılacaktır.

Fuhuş Suçu Adli Para Cezası

Fuhuş suçu cezası ile ilgili olarak uygulamalar arasında hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da bulunur. Fuhuş suçu için adli para cezası uygulaması yapılmaktadır. Bu ceza hapis cezası ile birlikte uygulanabileceği gibi tek başına da verilebilen türdedir.

Fuhuş Suçu HAGB

Fuhuş suçunda karşılaşılan dava süreçleri arasında HAGB de bulunur. Fuhuş suçu HAGB olarak adlandırılan durumda mahkeme sanık hakkında hükmettiği cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile erteleyebilir. Bunun için koşulların sağlanmış olması zorunludur.

Fuhuş Suçu Ceza Ertelenmesi

Fuhuş suçu ceza ertelenmesi de uygulamalar arasında yer alır. Bu durum mahkemenin belirlediği cezanın cezaevinde infaz edilmesinden vaz geçilmesini ifade eder. Mahkeme bu vazgeçme eylemini şartlı olarak yapar.

Fuhuş Suçu Zamanaşımı

Fuhuş suçu zamanaşımı merak edilenler arasında yer alırken bu suçta uzlaşma söz konusu olmamaktadır. Bu suç uzlaşma kapsamı dışında tutulur. Ayrıca fuhuş suçu için şikâyet olmasına gerek yoktur.

Savcılık kendiliğinden fuhuş suçuna yönelik olarak soruşturma başlatabilir. Ceza davası olarak görülen bu suçlarda savcılık makamı iddia makamı olarak toplum adına hareket eder. Ceza davaları ağır yaptırımları olan dava türleridir. Bu davalarda hürriyetin kısıtlanması ya da para cezaları söz konusu olabilmektedir.

Ceza davalarında savcılar kendiliğinden harekete geçme yetkisine sahip olan taraftır. Bundan dolayı da fuhuş suçu işlendiğine dair bir kanaat oluştuğunda şikâyet edilmeden de dava açılabilmektedir. Fuhuş suçlarında zamanaşımı süresi de bulunur.

Fuhuş suçu zamanaşımı sürelerinin önemli olduğu görülür. Bundan dolayı da bu sürenin dışına çıkıldığında dava açma hakkı ortadan kalkar. Fuhuş suçunda yetişkinler için dava zamanaşımı süresi 8 yıl olurken çocuğa karşı işlenen fuhuş suçunda bu süre 15 yıl olur.

Fuhuş Suçu Mahkeme

Fuhuş suçu ceza davaları kapsamında değerlendirilir. Bundan dolayı da suç işlendiğinde toplumun doğrudan ya da dolaylı yollardan zarar gördüğü düşünülür. Ceza davalarına özgü bir durum olan bu uygulama toplum adına hareket eden savcıların iddianame hazırlaması ile şekillenir.

Fuhuş suçu mahkeme merak edildiğinde bu tür davaların Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldüğü bilinir. Savcılık kendiliğinden harekete geçerek toplumu temsilen dava açabilir. Bu suçlar şikâyete tabi değildir. Bundan dolayı da savcılık makamı re’sen hareket eder.

Fuhuş suçu cinsel ilişki yoluyla elde edilen kazancı ifade ederken bu suç topluma karşı da işlenmiş kabul edilir. Toplumun yapısına zarar veren bu tür eylemler ceza davaları kapsamında bu sebeple yer alır.

Fuhuş suçuna itiraz yine mahkemelere başvurularak yapılır. Dünya genelinde farklı ülkelerin bu suça karşı yaklaşımlarında değişiklik olurken bazı ülkeler tarafından yasal kabul edildiği de karşılaşılan bir durumdur. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde de idam cezası ile cezalandırılır.

Türkiye söz konusu olduğunda bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 227.maddesi uyarınca suç kabul edilmektedir. Fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yer temin etmek genel olarak suç kabul edilen eylemlerdir.

Fuhuş suçu cezası için uygun görülen cezalarda çocuk ya da yetişkinler söz konusu olduğunda farklılıklar olabilmektedir. Bu suça teşvik edenler ya da aracılık edenlerin özelikle çocuklar üzerinde bunu uyguladıklarında alacakları cezalarda da artış olduğu görülür. Cezalar hapis cezasının yanı sıra ağır para cezaları şeklinde de olabilir. Her iki cezanın birlikte verilmesi de söz konusudur.