Ceza Davalarında Katılma Yoluyla İstinaf – Okyanus Hukuk Bürosu

Ceza Davalarında Katılma Yoluyla İstinaf

Ceza davalarında verilen son kararın tekrardan incelenmesi mümkün. Bunun için asıl derece olan istinaf kanun yoluna başvurmanız gerekir. Ceza davalarında katılma yoluyla istinaf için yapılması gerekenler son derece basit. Öncelikle istinaf kanun yoluna ilişkin detayları belirtmek gerekirse:

  • Verilen kararın bölge adliye mahkemesi tarafından incelenmesi sağlanır.
  • İnceleme maddi vakıa açısından dikkate alınır.
  • Maddi olandan ziyade hukuka aykırılık göz önünde bulundurulur.

Yeniden inceleme yapılır ve karar değiştirilebilir. Nitekim kararın aynı kalması ya da değiştirilmesi adına harekete geçilir. Bu anlamda üst mahkemeye istinaf dilekçesi hazırlanır ve başvuru sağlanır.

Ceza Davalarında İstinaf Başvurusu Nasıl Yapılır?

CMK md. 273 üzerinden istinaf yolu için tüm düzenlemelere yer verilmiştir. Ceza davalarında katılma yoluyla istinaf için başta başvuru detayları göz önünde bulundurulmalıdır. Şöyle ki 15 yıl ve üzerinde olan hapis cezalarına ilişkin zorunlu istinaf yoluna geçilir. Bunun dışındaki cezalar adına istinaf başvurusu zorunludur. Şöyle ki:

-Dilekçe: En yaygın olarak istinaf dilekçesi göz önünde bulundurulur. Dilekçe dahilinde tüm davayı ve sonuçları belirtmek önem arz etmektedir. Dilekçede açıklığa dikkat edilmelidir. Bu yolla bölge adliye mahkemesi tarafından incelemeye geçilir.

-Beyan: İsteyenler dilekçeden ziyade beyan neticesinde de istinaf kanun yoluna geçebilir. Bu sefer ceza mahkemesinin katibi ile harekete geçilmektedir. Katibe beyanda bulunması esas alınır. Böylece tutanak hazırlanır ve onaylanması beklenir. Sadece hakimin onayına göre beyanın alınması ve incelenmesi mümkün olacaktır.

Ceza Davalarında İstinaf Süresi Ne Kadar?

Ceza davalarında katılma yoluyla istinaf için başvuru şartları yukarıda belirttiğimiz şekilde. Yani ister beyan isterseniz de dilekçe eşliğinde istinaf kanun yoluna geçmeniz mümkün olacaktır. Bu adımlar için maksimum süre de dikkate alınmalıdır. İstinaf için:

  • Sanık duruşmada iken hüküm açıklandıysa 7 günlük süreye yer verilir.
  • Duruşmada olmayan sanık için ise hükmün tebliğ edilmesi söz konusudur.
  • Tebliğ neticesinde ki 7 günlük süre içerisinde istinaf başvurusuna geçilebilir.

Ancak bu başvuru yöntemleri ve süresi dahilinde sonuç alınabilir. Yani kararın bir üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesi sağlanabilir. Hatta istinafın devamında isteğe göre temyiz kanun yoluna da geçilebilir.

Ceza Davalarından İstinaf Kararları Nelerdir?

Bölge adliye mahkemesi istinaf başvurularını inceler ve arkasından kararı bildirir. Mesela dosyaların incelenmesi halinde esastan reddin gerçekleşmesi mümkün olmakta. Bunun haricinde dosya üzerinden düzeltmelere geçilebilir. Düzeltilen dosyanın yeniden incelenmesi ve kararın uygulanması esas alınabilir.

Farklı olarak istinaf incelemelerinden sonra hükmün bozulmasına da karar verilebilir. Bu gibi durumlarda dosyanın yeniden incelenmesi sağlanır. Yerel mahkemeye gönderilen dosya incelemeye alını. Son olarak davanın istinaf mahkemeleri tarafından yeniden görülmesine de karar verilebilir.

Ceza Davalarında İstinaf Temyizi Nedir?

İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara ilişkin temyize başvurmak mümkün. Yani kararın hukuki açıdan yeniden incelenmesi sağlanabilir. Kararların aleyhine ilişkin temyiz devreye girer. Örneğin bozma kararı haricinde ki tüm hükümler için temyiz kanun yolu açılmaktadır. Ve de hazırlanan temyiz dilekçesi ile kararın incelenmesi sağlanabilir.