Ağır Ceza Avukatı Bahçelievler: Ağır Ceza Davası

Bölgesel olarak Bahçelievler ağır ceza avukatı ve ağır ceza avukatı Bahçelievler sorgularında kendisine yakın ceza avukatı arayanlar için ilgili içeriğimizle destek alabilirsiniz.

Kanunlarımızda ağır ceza avukatı olarak avukatlar arasında herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Bu durum avukatların girmiş oldukları davaların niteliklerine göre şekillenir.

Ağır ceza davalarında savunma davaların neticeleri nedeniyle diğer hukuk alanlarındaki savunmalardan çok daha önemlidir. Çünkü bu davaların neticelerinde ağır yaptırımlar ve cezalar söz konusu olur.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından hangi mahkemelerde hangi ağır ceza davalarının görüleceği bildirilmiştir. Nasıl ki her mahkemenin ihtisas sahibi olduğu davalar olduğu gibi avukatların da ihtisas sahibi olduğu davalar olmalı ve kendilerini bu alanda geliştirmelidir.

Ağır Ceza Avukatı Bahçelievler

Ağır ceza davaları özgürlüğü kısıtlayıcı ve neticeleri itibariyle ciddi sonuçlar doğurabildiği için dava dosyalarının sıkı takibi ve etkin çalışma bir o kadar önem arz etmektedir. Okyanus Hukuk Bürosu olarak ağır ceza avukatı Bahçelievler ya da diğer İstanbul ilçelerinden ofisimize gelerek ceza dava dosyalarını yorumlatmak ve yüz yüze görüşmek isteyenler için randevularımızı oluşturmaktayız.

Ceza davaları dosyalarınızı birden fazla ceza avukatına göstermeniz sizler için de daha faydalı olacaktır. Kendi hayat tecrübenizle de bu yorumları ve görüşleri dinleyip sizin için en iyi ceza avukatını seçmeniz dava süreci için önemli olacaktır.

Ağır Ceza Avukatının Davalardaki Rolü

Ağır ceza davaları doğurdukları sonuç ve neticeler itibariyle çok ciddi davalardır. Bu tip davalara maruz kaldığınızda yakın çevrenizden “bu davadan bir şey çıkmaz”, “pek fazla önemsenecek bir durum değil” gibi yönlendirmelere gelinmeyecek kadar ciddi davalardır.

Ağır ceza davalarının davalarının bir kısmı soruşturma bir kısmı da kovuşturma evresinde olduğu için sürecin bu kısımlarında etkin pişmanlık ya da zararların giderilmesi mümkün olabilir. Bu durumda minimum ceza ile ve dahi cezadan tamamen kurtulma durumu oluşabileceği için profesyonel bir avukat yardımı almayışınız bu haklarınızdan mahrum kalmanıza neden olabilir.

Bu bağlamda sizi ve özgürlüğünüzü savunacak avukatın etkin ve bu işte gerçekten uzman bir ağır ceza avukatı olması çok önemlidir.

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Yukarıda da değindiğimiz gibi kanunlarda ağır ceza avukatı, ceza avukatı gibi bir ayırıma gidilmemiştir. Bu şekilde özelleşmiş bir çalışma alanı bulunmamaktadır. Bu şekilde bir kategorizasyon olmasa da çok sayıda ciddi ceza davalarına bakmış ya da bakmakta olan ağır ceza avukatları olması mümkünüdür. Teknik anlamda ceza avukatlığı diye bir uzmanlık olmasa da pratikte bu vardır.

Ceza avukatı arama sürecinde kararınızı fiyata göre vermemenizi tavsiye ederiz. Sizin haklarınızı ve özgürlüğünüzü savunacak avukatın bu işteki yetkinliğinin ve dosyayı takip etmesinin ve sonuç olarak hak mahrumiyeti yaşamamanızın ölçütü fiyat olmamalıdır.

Bu anlamda en önemli ölçütünüz sıkı dosya takibi yapan, tüm emeğini ve vaktinizi davanız için harcayan bu işte gerçekten uzman bir ağır ceza avukatı olmalıdır.

Avukat bulma sürecinde de ceza avukatları ile yüz yüze görüşmeniz dosyanız hakkında yorum ve görüşlerini almanız önem arz etmektedir.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar 3 gruba ayrılır.

1-) Özel kanunlar açıkça ayrı bir suça daha bakma görevi vermediği müddetçe, ağır ceza mahkemeleri aşağıdaki suçlara bakmakla görevlidir:

2-) 5237 Sayılı TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlardan TCK md. 318, 319, 324, 325 ve 332 kapsamındaki suçlar, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlardan değildir. Ancak bölümlerde yer alan aşağıdaki suçlara dair davalara bakma yetkisi ağır ceza mahkemesine aittir:

  • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  • Milli savunmaya karşı suçlar,
  • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

3-) Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir (5235 Sayılı Kanun md. 12). Örneğin, TCK md. 197/1’de düzenlenen parada sahtecilik suçu (TCK md.197/1) ve uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu (TCK md.188) ile ilgili davalarda ceza üst sınırı nedeniyle ağır ceza mahkemesi görevlidir.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Kavramı?

İnsanlar hem tüketim hem de hizmet alanında satın aldığı şeyler için en iyisi hangisidir ya da en iyi hizmeti nereden alabilirim sorusunu sıklıkla sorarlar.

Konu ceza avukatı, ağır ceza avukatı olunca da bu durum pek fazla değişiklik göstermez. İnsanlar ceza davası dosyaları için en iyi ağır ceza avukatı ya da en iyi ceza avukatı kimse onunla çalışmak isterler. İnsanlar bu tip aramalarla aslında alabilecekleri en iyi avukatlık hizmetini almak ve dolayısıyla hizmet alacağı için vereceği ücretin tam karşılığını almak isterler.

Hukukçular arasında bu tip ayırımlar olmasa da insanlar davalarını vermek istediği avukatların tuttuğunu koparan bir avukat olmasını isterler. Mesleği avukatlık olan ve uzmanlığı ceza avukatlığı olan birinden bu mesleki özelliklerini sergilemek dışında şeyler beklemek doğru olmayacaktır.