Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 2023

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 2023

Bu yazımızda adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği ve konuyla ilgili diğer önemli ayrıntılardan bahsettik.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Adli Kontrol Nedir?

Adli kontrolCeza Muhakemesi Kanunu‘nun 109. maddesi ve takip eden maddelerde düzenlenmiş bir koruma tedbiridir.

Şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına, yürütülen soruşturmada veya kovuşturmada tutuklama sebeplerinin varlığı durumunda mahkeme tarafından verilir.

Detaylı bilgi için bu blog yazımızı da incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Adli Kontrol Nedir, Adli Kontrol Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Adli Kontrol Tedbirleri Nelerdir?

Adli kontrol yükümlülükleri kanunda açıkça belirtilmiştir. Bunlar sırasıyla şunlardır;

a) Yurt dışına çıkamamak.

b) Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak,

c) Hakimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.

g) Silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmek.

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

j) Konutunu terk etmemek.

k) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.

l) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.

Adli Kontrol Kararını Hangi Mahkeme Verir?

Adli kontrol kararını vermeye yetkili mahkeme soruşturma sürecinde Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimidir. Kovuşturma aşamasında davanın esasını yürüten Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrol kararını verir.

Adli Kontrol Tedbiri Nasıl Kaldırılır veya Değiştirilebilir?

Şüpheli ve sanık adli kontrol tedbirinin kaldırılması veya değiştirilmesi talep edebilir. Adli kontrolün kaldırılması veya değiştirilmesini talep eden şüpheli ve sanık isterse soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliğince, kovuşturma aşamasında ise yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasına müteakip 5 gün içerisinde talep hakkında karar verilir.

Adli kontrol tedbirinin kaldırılması veya değiştirilmesi talebi soruşturma süresince Sulh Ceza Hakimliğinden, kovuşturma aşamasında esas yargılamayı yapan mahkemeye sunulur.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Adli kontrol kararına karşı itiraz yolu bulunur. Adli kontrol kararının şüpheli veya sanığın yüzüne okunması halinde tefhim(yüze okunma) tarihinden, şüpheli veya sanığa tebliğ edildiği taktirde tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

İtiraz edilmezse adli kontrol tedbirleri kesinleşir. Fakat soruşturmanın her aşamasında adli kontrol tedbirinin kaldırılması talep edilebilir. Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği hemen altta sunulmuştur.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

BÜYÜKÇEKMECE NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
Gönderilmek Üzere
BURSA SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Sorgu No :2022/… Sorgu

Adli Kontrole İtiraz Eden
(Şüpheli)                          : ………… (TC:…….)  Büyükçekmece/İSTANBUL

Müdafi                            : Av. Yasemin Karagül

Konu                               : Bursa Sulh Ceza Hakimliğinin …/…/2022 tarih ve 2022/… Sorgu numaralı adli kontrol tedbiri kararına ilişkin itirazlarımızın sunumudur.

Açıklamalar                    :

Müdafiiliğini üstlendiğim şüpheli hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/… soruşturma sayılı dosyası kapsamında, Bursa Sulh Ceza Hakimliği tarafından …/…/2022 tarih ve 2022/… sorgu sayılı kararıyla yurtdışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Söz konusu karar hukuka aykırı olup itirazen kaldırılarak, şüphelinin koşulsuz serbest bırakılması gerekmektedir. Şöyle ki;

Şüpheli gerek savcılıkta verdiği ifadesinde gerekse de sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda samimi bir şekilde beyanda bulunmuş ver gerçekleri anlatmıştır. Şüpheli hakkında suç unsurlarının oluşmadığı, soruşturmaya konu suçun şüpheli tarafından işlenmediği açıkça ortadadır.

Ayrıca şüphelinin yerleşim yeri sabit olup kaçma ihtimali bulunmamaktadır. Şüphelinin delilleri karartma tehlikesi de bulunmaması da göz önüne alındığında şüpheli hakkında hükmedilen yurtdışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol yükümlülüğü müvekkilimizi mağdur etmektedir. Bu nedenlerle şüpheli hakkında hürriyeti sınırlandıran bir tedbir olan yurt dışına çıkma yasağı suretiyle adli kontrol tedbiri aşırı bir tedbir olup itirazen kaldırılmasını talep etme gereğimiz hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem                 :

Yukarıda sayılan nedenlerden, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirinin İTİRAZEN KALDIRILMASINA ve şüphelinin koşulsuz serbest bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Şüpheli Müdafi
Av. Yasemin Karagül