tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Ticaret Hukuku

Ticaret Avukatı Nedir?

Ticaret avukatı çalışma alanı ticari işletme hukukudur. Ticari işletme hukuku mevzuatına, mevcut olan ilgili hükümlere tam manasıyla hâkim, ticari işletme hususunda yeterince bilgi sahibi, bu alanda kendini geliştirmiş avukatlardır. Ticaret avukatları ticari işletmenizle ilgili olan gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesinde hukuki bilgileriyle müvekkillerine yardımcı olur.

Günümüzde ticari olarak işletme sahibi orta ve büyük çapta hemen hemen her şirket bir ticaret avukatı ile çalışarak mevcut olan hukuksal süreçlerini en iyi şekilde yönetiyorlar.

Ticari İşletme Hukuku ve Ticaret Avukatı

Avukatların çalışma türlerinden biri de ticari işletme hukukudur. Kanun çerçevesinde mevcut işletmeleri ilgilendiren tüm fiil ve işlemlerin hangi şartlarda ticari sayılacağı belirtilmiştir. Ticari hükümler ise kanunda belirlenen hükümlerle bir ticari iş yeriyle alakalı işlemelere ilişkin diğer noktalar belirtilen yazılı hükümlerdir. Bu noktadan ticari işletme hukukunun bir tek TTK’da düzenlenmediği, başka özel kanunlar ile farklı durumların mevcudiyetini anlamak da mümkündür.

Bu alanda iyi bir avukat; mevzuata, ilgili hükümlere hakimdir. Ticari işletme alanında bilgi sahibi ve tecrübe etmiş avukatlardır.

Ticaret Avukatı Hangi Hizmetleri Verir?

Ticaret Hukuku; ülkemizde ticaret için gerekli olan alım satım hizmetleri hususunda kuralların oluşturulması ve düzenlenmesiyle hukuki düzlem oluşturulması için mevcuttur. ticaret hukuku; içerisinde ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku olarak farklı dallara ayrılır. Yürütülen tüm ticari ilişkilerin düzenlenmesi için kullanılan bu kanunlar sağlıklı ve uygun bir ticaret ortamını sağlar. Aynı zamanda karşılıklı olarak hakların korunmasına da yardımcı olur. Bu alanda uzman avukatlar;

 • Konkordato ve iflas davaları
 • Haksız rekaber
 • Ticaret kanunda ortaya çıkan davalar
 • Kıymetli evrak hukuku davaları
 • Şirketler hukuku üzerinden oluşan davalar
 • Şirketlerin alacak davaları

gibi pek çok duruma hizmet verirler.

Ticaret Avukatı Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Ticaret avukatının hizmet verdiği alanlar şu şekildedir:

 • Ticari olarak yapılan anlaşma ve sözleşmeler
 • Ortaklık anlaşmaları ve sözleşmeleri
 • Sermaye artırma ve azaltma durumları
 • Tasfiye
 • Kıymetli evraklar, senet ve çeklerin alacakları dosyalar
 • Kredi anlaşmaları ile ilgili işlemler
 • Şirket sözleşmeleri
 • Hissedar sözleşmeleri
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri yürütülmesi
 • Yeniden yapılandırma durumu
 • Danışmanlık hizmeti
 • Acentelik ve bayilik alanında yapılan sözleşmeler

gibi birçok konuda hizmet mevcuttur.

Ticaret Avukatı ve Dava Süreci

Genel olarak ülkemizde ticaret hukukuna dair davalarda taraflar hızlıca sonuç almayı bekler. Ancak bu durum ne dünyada ne de ülkemizde beklenenden daha uzun sürer. Bu sebeple dava süreciyle ilgilenecek avukat konusunda iyi bir seçim yapmak isterler. Bu noktada önemli olan şey avukatın deneyimli ve başarılı olmasıdır. Tecrübeli bir avukat mevcut verileri nasıl ve ne zaman kullanacağı konusunda bilgi sahibidir. Bu durumu iyi hesaplayabilir. Dilekçe sunumundan davanın yürütülmesine kadar hemen hemen her konuda bu noktada seçilmiş biti bir avukat, işletmeye oldukça büyük avantaj sağlar.

Ticaret davalarında hak kayıpları ortaya çıkma halinde avukatlar başarılı bir temsil sayesinde muhtemel kayıpların önüne geçerler. Uzman avukat usuller ve şekiller hususunda, karar verme aşamasında ve bunun gibi pek çok konuda mevcut tecrübesi ve bilgisini kullanarak kısa sürede başarılı bir dava elde edilmesine yardımcı olabilir.

Ticaret Avukatı Ücretleri

Ticaret avukatı ücretleri her dava için belirli bir standartta değildir. Her davanın seyri, süreci farklıdır. Bu gibi etmenler avukat ücretinin artmasına ya da azalmasına sebebiyet verir. Bu noktada en net ve doğru fiyat bilgisini Okyanus Hukuk Bürosu’na danışarak elde edebilirsiniz.