tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

İcra Ve İflas Hukuku

İcra Avukatı

İcra avukatı gerçekleştirilen her muamele icra takibi olmamakla birlikte icra işleminin, icra takip işlemi sayılabilmesi için İcra organı tarafından, borcu olan kimseye ve takibin sağlanacağı şekilde olması gerekir.

İflas Hukuku

Borçlu kimsenin hacze uğrayan mallarının tümünün paraya çevrilmesiyle, var olan tüm alacaklılarına yapılan toplu bir tasfiyenin kanunlara dökülmüş halidir.

İcra hukukundan farklı olarak iflas hukukunda borcun karşılık geldiği malların paraya çevrilmesi değil borçlunun haczi caiz tüm malları paraya çevrilir.

Yine icra hukukunda kendi takibini yapamayan borçlu iflas hukukunda kendi iflasını isteyebilir. İflasın amacı alacaklıların alacaklarını ödemek suretiyle tüm malların tasfiyesini sağlamaktır.

İcra Avukatı Danışmanlık Hizmeti

Alacaklarını tahsil edemeyen ve borçlu kimsenin alacağı karşısında tasfiyesini isteyen yahut borçlu olunduğu halde borcun gerçeği yansıtmadığı takdirde mutlaka alınması gereken danışmanlık hizmetidir.

İcra avukatlığında da diğer hukuk dallarında icra edilen avukatlık alanlarında olduğu gibi, seçilecek avukatın icra ve iflas davalarında deneyimli olması, ulusal ve uluslararası icra iflas mevzuatlarına da hakim olması halihazırda bulunan veya açılacak olan davaların sürecini olumlu etkileyecektir.

En İyi İcra Avukatı

 İcra avukatlığında da diğer hukuk dallarında icra edilen avukatlık alanlarında olduğu gibi, seçilecek avukatın icra ve iflas davalarında deneyimli olması, ulusal ve uluslararası icra iflas mevzuatlarına da hakim olması halihazırda bulunan veya açılacak olan davaların sürecini olumlu etkileyecektir. Tüm icra danışmanlık hizmetleri için tecrübeli icra avukatlarıyla okyanus hukuk bürosu olarak hizmet vermekteyiz.

İcra Avukatları Vekalet Ücretleri

İcra avukatları vekalet ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından 2 Ocak 2020’de düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre

  • İcra Dairelerinde yapılan takipler için                                                   600,00 TL
  • İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için                                         700,00 TL
  • İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için       1.130,00 TL
  • Tahliyeye ilişkin icra takipleri için                                                          1.130,00 TL
  • İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için                               1.030,00 TL

‘den az olmamak kaydıyla üst sınır hizmet veren avukata bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.