Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı maddi olarak destek alınan kişinin ölmesi sebebi ile destekten yoksun kalınması durumunda kişilere verilmesidir. Bu tazminatın alınması için özel bir başvuru yapılması gerekir. Davanın ancak kişilerin talebi ile açılabileceğinin farkında olunmalıdır. Bir davaya ek olarak mahkeme tarafından açılmayacağı ile olarak dile getirilmesi gereken detaydır.

Destekten Yoksun Kalmanın İspat Edilmesi

Destekten yoksun kalma tazminatı nedir sorusunun yanıtını alırken kişilerin özellikle bu durumu ispat etmesi ile alakalı da detaylı bir inceleme yapılmalıdır. Dava dosyasının süreci kolaylaştıracak tüm unsurları içerecek şekilde oluşturulması en temel detaylar arasında bulunur. Tabi ki bu süreç içerisinde konusunda uzman olan bir avukattan yardım almanın da oldukça faydalı olacağı belirtilmelidir.

Destekten yoksun kalma tazminatı ne kadar sorusu mahkemenin alacağı karara göre belirlenecektir. Öncelikli olarak ölen kişiden maddi yönden destek alındığının net bir biçimde ispat edilmesi gerekir. Hesap ekstreleri üzerinden olacağı gibi elden verilmesine şahit olan kişilerin vereceği ifadeler ile de sürecin daha sorunsuz şekilde işlemesi için fırsat sunulmaktadır. Tüm bu detaylar göz önünde bulundurularak süreç devam ettirildiği ve dava dosyası hazırlandığı zaman elde edilecek olan dava verimliliği daha yüksek olacaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Şartları Nelerdir?

Destekten yoksun kalma tazminatı şartları incelendiği zaman temel olarak şu niteliklerin göz önünde bulundurulması gerekir;

  • Kişilerin maddi alarak ölen kişiden destek aldıklarının net bir biçimde kanıtlanması gerekmektedir.
  • Bu desteğin kaybolması sebebi ile davanın açılacağı taraf ise kişinin ölümüne sebebiyet veren kişi ya da kurumdur. Örneğin bir trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları tazminat davasını trafik davasına sebep olan kişiye dava açılabilir.

Bu detaylar davanın sorunsuz şekilde işlemesi için göz önünde bulundurulması gereken en temel koşullar arasında bulunur. Koşulların yerine getirilmemesi durumunda destekten yoksun kalma tazminat davasının sonuçsuz kalacağının da eklenmesi gerekir.

Davanın açılması sürecinde bağlı olunan meskende yer alan yerel mahkemeye gerekli olan başvuruda bulunabilirsiniz. Dava detayları tam manası ile belirlenmeden ve dosyaya tam şekil verilmeden başvuru yapılmamalıdır.

Destekden Yoksun Kalmada Zamanaşımı

Destekten yoksun kalma tazminatı incelendiği zaman davanın olayın gerçekleşmesi üzerinden 2 sene geçmeden açılması gerekir. Bu sürenin dolmasına rağmen gerekli olan dava açma süreci devam ettirilmediyse kişilerin maddi manevi tazminat elde etme hakkı da ellerinden alınacaktır. Ölümün geç haber alınması sebebi ile zamanaşımında esneklik yapılması da talep edilebilir. Bunun için de ölümün geç bildirildiğine dair kanıt sunulması gerekmektedir. Her bir aşamanın direkt olarak konusunda uzman bir avukat tarafından tamamlanması en temel koşullar arasında yer alır.

Hesaplama Nasıl Gerçekleştirilir?

Destekten yoksun kalma tazminatı kapsamında kişilerin düzenli olarak almış olduğu desteğin gerçek miktarı üzerinden inceleme ve hesaplama gerçekleştirilecektir. Bu noktada hesaplamanın yapılması için kişilerin her ay ya da hangi aralıkta yatırıldığına dair somut kanıtların mahkemeye dosya çerçevesinde sunulması gerekmektedir.

Ölen kişinin aylık olarak gelirinin ne olduğu da bu hesaplama sırasında dikkate alınması gereken kriterler arasında bulunur. Gerekli olan aylık kazanım belirlenmesi mümkün olmasıysa kişilerin aylık gelirleri direkt olarak asgari ücret biçiminde belirlenmektedir.

Sadece maddi birikim ile alakalı değil aynı zamanda manevi tazminat talep etme hakkı da yer almaktadır. Örneğin bir evin tüm işlerini üstlenen bir kadının trafik kazasında ölmesi neticesinde evin ve ailenin işleyişi ile alakalı tüm detaylar değişim gösterecektir. Bu noktada aile fertleri ölüme sebebiyet veren kişiye manevi tazminat davası açabilir.