Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller

Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller

Ceza muhakemesinde hukuka aykırılı deliller kabul edilmediği için mahkeme sürecinde herhangi bir etkisi olmaz. Bu nedenle önemli bir davada kısa sürede sonuç alabilmek adına her zaman kurallara uygun bir şekilde delil toplamak faydalıdır.

ceza muhakemesinde hukuka aykırı deliller

Hukuk normlarına ve değerlerine uygun olmayacak şekilde elde edilen tüm veri ya da bilgiler geçerli değildir. Herhangi bir dava ya da duruşma sırasında anlaşmazlığın çözülebilmesi adına kullanılamaz. Bu nedenle her zaman Türk Hukuku çerçevesinde belirlenen şartlara özen gösterilmelidir.

Hukuka Aykırı Delil Ne Demek?

Hukuka aykırı delil, mahkemeye uygun olmayacak yollarla alınan ve kişilik haklarını ihlal eden evraklar. Bir yargılama ya da dava sırasında her zaman hukukun üstünlüğünün ön planda tutulmasına özen gösterilir.

 • Ceza muhakemesinde hukuka aykırı deliller araştırılsa bile sonuç vermeyeceği için hakim tarafından da kabul edilmez.
 • Yargılamadaki temel amaç gerçeklerin ortaya çıkarılması ve özel kanıtlar ile birlikte tarafların suçsuzluğunun ispatlanmasıdır.
 • Ancak karşı tarafın özgürlük hakları ihlal edilerek alınan hiçbir değil Türk Hukuk Kurallarına uygun olmayacağı için önemlilik arz etmez.
 • Kanuna aykırı bir şekilde elde edilen verilen kabul edilemeyeceği CMK’nın 217. Maddesiyle de belirtilmiştir.

Delillerin Hukuka Aykırılığı Nasıl Anlaşılır?

Ceza hukukunda hukuka aykırı delil elde edilme yöntemi nedeniyle diğerlerinden ayrılır. Ülke yasalarında geçerli olmayan, kaynağın güvenilirliğinin şüphe edildiği ya da yargılama sistemine aykırı olduğu ve illegal yollarla elde edilmesi bir delilin yanlış olduğunu ispatlar. Yukarıda belirtilen kurallara uyuyorsa eğer bulunan belgelerin mahkemeye sunulması mümkün değildir.

Kişilerin özel yaşam alanları ihlal edilerek ya da zor ve tehdit kullanarak alınan bilgiler, davalı ya da davacı aleyhine kullanılamaz. Bu nedenle delil toplama aşamasında titiz davranmak ve uzman bir avukattan destek almak faydalı olacaktır. En azından böylelikle daha süreci de hızlanır.

Hukuka Aykırı Delil Elde Etmek Yasak Mı?

Ülkemizde hukuk kurallarına uygun olmayacak şekilde delil elde etmek yasaktır. Alınan evrak ya da belgelerin hangi yollarla elde edildiği açıklanamazsa eğer geçersiz hale gelir.

 • Ceza muhakemesinde hukuka aykırı deliller nelerdir diye merak ediyorsanız eğer darp yolu ile elde edilen evrak, gizli kamera çekimleri ya da zorla alınan vekalet belgesi gibi alternatifler gösterilir.
 • Her ne kadar Ceza Muhakemesi içerisinde delil serbestliği kanunu belirlenmiş olsa da mutlaka kurallara uygun bir şekilde araştırma yapılmalıdır.
 • Kişi eğer mağdur olsa bile geçersiz deliller nedeniyle mahkeme ve hakim gözünde yanlış bir intiba bırakır.
 • Bu tür sorunları yaşamamak adına yasaların el verdiği kurallar doğrultusunda delil toplamak önemlidir.

Hukuka Aykırı Deliller Geçerli Mi?

Hukuka aykırı olarak sunulan hiçbir değil, mahkeme içerisinde geçerli değildir. Ne hakim ne de mahkeme görevlileri hukuk kurallarına uygun olmayan belgeleri onaylamazlar. Belirtilen durum ise dava sürecinin daha da uzamasına zemin hazırlar.

 • Ceza muhakemesinde hukuka aykırı deliller reddedilmiştir.
 • Çekişmeli ya da önemli bir davada delil toplamak, tarafların suçsuzluğunu kanıtlayabilmeleri açısından son derece önemlidir.
 • Bu noktada ise dava konusu kapsamında araştırma yapmak ve önemli tanıklar bulmak gerekir.
 • Ancak ceza yargılamasında hukuka aykırı deliller her ne olursa olsun kabul edilmez ve geçerli sayılmaz.
 • Belirtilen unsurları göz önünde bulundurarak belge toplamak faydalı olacaktır.

Kişinin yaşam haklarına zarar vermeden, kamuoyuna açık yerlerde ya da resmi kurumlardan alınan evraklar her zaman geçerlidir. Üstelik doğru deliller ile birlikte mahkeme süreci de hızlanır.