Ceza Hukukunda Delillerin Sunulması Ve Tartışılması

Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması genellikle sanığın sorgulaması yapıldıktan sonra başlar. Bu sayede tarafların, toplanan evrakların ya da belgelerin en iyi şekilde incelenmesi amaçlanır. Doğru bir yargılama yapılabilmesi adına delillerin tartışılması önemlidir.

Tanıklar ve bilirkişi dinlendikten sonra mahkemenin seyri değişebilir. Eğer duruşmaya sanık gelmediyse eğer bu durum delillerin tartışılmasına engel değildir. O an için mahkemede bulunan taraflar ile birlikte tüm deliller incelenir ve daha sonrasında sanığa bilgilendirmesi yapılır.

Ceza Hukukunda Delillerin Sunulması Ve Tartışılması Nasıl Yapılır?

ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması

Öncelikli olarak tartışılmayan ya da sorgulanmayan bir delilin hükme esas alınamadığını belirtmek gerekir. Ceza Mahkemesi Kanunu 217/1 maddesinde belirlendiği gibi sunulan her delinin incelenmesi ve tartışılması önemlidir.

 • Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması tarafların hazır bulunduğu bir zaman diliminde gerçekleşir.
 • Önemli olan tüm delillerin sorgulanması ve duruşma hazırlığı evresinde eksiksiz olarak toplanmasıdır.
 • Böylelikle davanın kısa sürede sonuçlanması ya da bir karara bağlanması hedeflenir.
 • Gerçek sonuçlara ulaşılabilmesi adına yargılama sonuçlanıncaya kadar tüm delillerin toplanması önemlidir.
 • Bir delilin geç ileri sürülmesi hiçbir zaman reddedilmez. Ancak bu noktada tarafların adil olmalarına, davayı yanıltmak istemediklerine dikkat edilmelidir.

Deliller Hangi Durumlarda Red Edilir?

Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması hakkında bilgi edindiyseniz eğer duruşma en kısa sürede sonuca bağlanır. Bu aşamada haklı olan tarafın mağduriyetinin giderilmesi adına tüm delillerin toplanmasına ve tanıkların mahkemeye davet edilmesine özen gösterilmelidir.

Eğer delil kanuna aykırı olarak alındıysa, delil ile birlikte kanıtlanmaya çalışan konunun kararla herhangi bir ilgisi yoksa, delil sunma işlemi yalnızca davayı uzatmak için yapıldıysa, reddedilir. Böylelikle mahkemenin yanıltılmaması ve en adi sonuçların çıkması amaçlanır. Delil belgesinin yeterince detaylı olmaması ya da hukuk kurallarına aykırı olması halinde de mahkeme tarafında reddedilmesi mümkündür.

Delillerin Sunulmasından Vazgeçmek Mümkün Mü?

Sanık ve avukatı birlikte karar verirlerse eğer delillerin sunulmasından vazgeçilmesi mümkündür. Ancak davanın kararını önemli yönde etkileyecek olan bir delil sunulmuyorsa eğer, yaptırımda bulunma yetkisi her zaman mahkemeye aittir.

 • Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması lazım olduğu gibi aynı zamanda mağdur olan tarafın hakların korunması açısından da önemlidir.
 • Adil yargılama ilkesi kapsamında alınan tüm raporlar, belgeler ya da evraklar mahkeme huzurunda detaylı olarak okunmalıdır.
 • Eğer alınan belgelerin doğru olmadığı düşünülüyorsa eğer raporda imzası olanların mahkemeye çağrılması mümkündür.
 • Deliller sunulduktan sonra mağdur ya da suçlu olan tarafların görüşlerini bildirme ve aynı zamanda kendilerini savunma hakları vardır.

Delillerin Sunulması Ve Tartışılması Neden Önemli?

Adil bir yargılama olması, hem mağdur hem de suçlu olan tarafın her ne olursa olsun haklarının korunması açısından deliller önemlidir. Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması 207 ve 209 kanunlarda düzenlenmiştir.

 • Sanığın kişisel ya da ekonomik durumunu anlatan belgeler, adli sicil kaydı, sorgu tutanağı, ifadeler ve muayene sonuçları mahkeme sırasında mutlaka okunmalıdır.
 • Böylelikle duruşmaya dahil olan tarafların tüm süreci daha iyi bir şekilde takip etmeleri amaçlanır.
 • İnandırıcı bir kayıt olmadığı sürece gizli ajanların görüşlerine ya da yalnızca ses kayıtlarına güvenmek mümkün değildir.
 • Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması olayı objektif bir yargılamanın gerçekleştiğinin kanıtıdır.

Öncelikle mahkemede alınan tüm deliller okunur ve zanlının yorumuna bırakılır. Bu noktada suçlunun kendini savunma, suçlamaları reddetme ya da yalanlama gibi hakları da vardır.